Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Yapı Denetim Hizmetleri

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Kontör Yükleme

1- Dilekçe,
2- T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 No’lu hesabına yatırılmış Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı

2

Yapıya İlişkin Bilgi  Formu (YİBF)Fesih İşlemi

1- Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne tebliğ edilecektir.) 
Veya İnşaatına 2 yıl içerisinde başlanılmamış ya da inşaatı 5 yıl içerisinde tamamlanmamış yapılarda İlgili idaresince düzenlenmiş  resmi bilgi yazısı

3

Denetçi İşe Başlamaİşlemi

1- Firma Kaşe İmzalı Dilekçe
2- Denetçi Belgesi Fotokopisi
3- T.C. Kimlik numarası beyanı veya kimlik fotokopisi
4- Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)
5- Denetçi taahhütnamesi
6- İmza beyanı
7- Adli Sicil Kaydı
8- İşe başlama SGK belgesi(Firma Kaşe ve imzası olacak)
9- İkametgah Belgesi(1 ay süreli)

4

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi

1- Firma kaşe ve imzalı dilekçe
2- Kontrol Elemanı Taahhütnamesi
3- İmza Beyanı
4- T.C. Kimlik No beyanı veya Kimlik Fotokopisi
5- İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi*
6- Adli Sicil Kaydı
7- Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)
8- İkametgah Belgesi
9- İşe başlama SGK belgesi(Firma Kaşe ve İmzası olacak)
*Makine Müh. Oda Kaydı 1 ay süreli; İnşaat Müh,Elektrik Müh, ve Mimar Oda Kaydı 3 ay sürelidir.

5

Denetçi ve Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı İstifa İşlemi

1- Noterce düzenlenmiş istifaname
(Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)

6

Denetçi ve Kontrol Elemanı ve Yardımcı Kontrol Elemanı Vefat İşlemi

1- Vefat belgesi (6 iş günü içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Dilekçe İle başvurulur)

7

Denetçi Vize İşlemi

Denetçi belgelerinin 5 yılda bir yapılan vize işlemi için
1- Dilekçe
2- Denetçi Belgesi aslı
3- Adli Sicil  Kaydı
4- Sağlık Raporu (son üç aya ait; Şantiyelerde çalışmasına engel yoktur ibareli)
5- Bağlı bulunduğu meslek odasından almış olduğu Oda Sicil Belgesi
6- Banka Dekontu ile müracaat eder.
(2008 yılından önce alınmış Denetçi Belgeleri vize yapılmadan önce Bakanlıkta yenilenecektir.)

8

Denetçi Kullanıcı Şifre İşlemleri

1- Dilekçe(Islak İmzalı)
2- İkametgah Belgesi
3- Kimlik Fotokopisi

9

Proje müellifi ve Şantiye Şefi Bilgi Güncelleme

Proje müellifi ve Şantiye Şefi tarafından sunulan
1- Dilekçe
2- İkamet Belgesi
3- İlgili Oda Kayıt Belgesi

10

Yapı Denetim Sisteminde Yapı Sahibi Düzetme İşlemleri

1- Dilekçe
2- Fesihname
2- İlgili İdare Yazısı ile Seviye Tespit Tutanağı
3- Eski ve Yeni Tapu Aslı ve Fotokopisi
4- Eski Ruhsat Fotokopisi

11

Yapı Denetim Sisteminde Muafiyet İşlemleri

1- İlgili İdare Üst Yazısı

12

Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası

 

GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (İnşaat; Bodrum+2 Kat, 500 m2  Aşmayacak Şekilde ise)

1.Kimlik Fotokopisi

2.Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3.Tapu Fotokopisi

4.Tapu, hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.

5.Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme. (Müdürlüğümüzden alınabilir)

6.Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra döner sermaye bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 850,00 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

 

GERÇEK KİŞİ İÇİN:

 Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

1.Kimlik Fotokopisi

2.Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2020 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

3.Vergi Levhası Fotokopisi

4.Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra döner sermaye bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500,00 TL yatırılacaktır.] (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

 

ŞİRKETLER İÇİN:

1.Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)   

2.Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2020 yılı içinde alınmış olacak.

3.Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

4.Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi (Amaç, Konu, Hisse, Müdür güncel hali olan gazete veya gazeteler.) Aslı veya Aslı gibidir Onaylı

5.Ortakların Kimlik Fotokopileri

6.Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra döner sermaye bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500,00 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

 

ADİ ORTAKLIK İÇİN:

1.Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2.Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3.İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.

4.Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti

5.Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra döner sermaye bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.500,00 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

6.Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:

1.Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2.Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2020 yılı içinde alınmış olacak.

3.Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4.Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5.Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6.Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7.Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.)

8.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9.Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10.Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra döner sermaye bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000,00 TL yatırılacaktır.] (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

13

Şikâyet İşlemleri

1- Şikayet dilekçesi ve ekleri

14

Yapı Denetim Kuruluşlarının İzin Belgelerinin Vize İşlemi

1- Yapı Denetim İzin Belgesi(Aslı)
2- Ticaret  Sicil Müdürlüğünden Alınan Son Ortaklar Listesi(Aslı)
3- Yapı Denetim İzin Belgesi Vize Ücret Dekontu(Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 No’lu ücret kodu)
4- Mevcut Ortakların Adli Sicil Kaydı
5- Mevcut Ortakların İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi
6- Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu

15

Yapı Denetim Kuruluşlarının Bürosunun Adres Değişikliği için Uygunluk Raporu verilmesi işlemi

1- Ticaret Sicil Gazetesi(Adres Değişikliği yapılan)
2- Kira sözleşmesi veya ofis tapusu
3- Kat planı (belediyesince onaylı)
4- 5 Bilgisayar, 2 yazıcı, 1 fotokopi makinesinin kuruluş adına faturası
5- 3 Aracın ruhsatları (araçlar kiralık ise ayrıca kira sözleşmeleri)
6- En az 100 m²  ofisin kullanım krokisi

16

Yapı Denetim Kuruluşlarının İlk Kuruluşu için Uygunluk Raporu Verilmesi İşlemi İşlemi

1- Ticaret Sicil Gazetesi(Adres Değişikliği yapılan)
2- Kira sözleşmesi veya ofis tapusu
3- Kat planı (belediyesince onaylı)
4- 5 Bilgisayar, 2 yazıcı, 1 fotokopi makinesinin kuruluş adına faturası
5- 3 Aracın ruhsatları (araçlar kiralık ise ayrıca kira sözleşmeleri)
6- Ofisin kullanım krokisi