Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
İlimiz Hakkında

KIRIKKALE

 

Kırıkkale, 9 ilçe (merkez dahil), 2 belde ve 185 köy ile tipik bir İç Anadolu ilidir. İlimizde 11 belediye teşkilatı mevcuttur. Bunlardan 1'i İl belediyesi, 8'i ilçe belediyesi, 2'si ise belde belediyesidir. Ayrıca 11 mahalli idare birliği bulunmaktadır.

Kırıkkale İli İdari Durumu
 

İlçe Adı

Belediye Sayısı

Köy Sayısı

Mahalle Sayısı

Merkez

2

9

31

Bahşili

1

5

5

Balışeyh

1

28

4

Çelebi

1

13

4

Delice

2

40

13

Karakeçili

1

2

8

Keskin

1

55

6

Sulakyurt

1

26

7

Yahşihan

1

7

7

Toplam

11

185

85

 

12 hanelik Kırık Köyü arazisi üzerine kurulan kent, 1929'da Bucak, 1941'de Belediye olmuştur. 1944 yılında Ankara iline bağlı ilçe statüsünü ulaşan Kırıkkale, 21.06.1989 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3578 sayılı Kanun ile İl statüsü kazanmıştır. Söz konusu kanunla Kırıkkale'ye Keskin, Delice ve Sulakyurt ilçeleri bağlanmıştır.

1990 yılında çıkartılan 3644 sayılı Kanun ile Balışeyh, Çelebi ve Karakeçili bucakları ile Bahşili ve Yahşihan beldeleri İlçe statüsüne yükseltilerek Kırıkkale'ye bağlanmıştr. Böylece ilçe sayısı 8'e ulaşmıştır.

  

06.07.1930 tarihli Müşterek Kararname ile Keskin ilçesine bağlı Yahşihan Nahiyesinin merkezi Kırıkkale mevkiine nakledildi.

 

30.04.1933 tarihli Müşterek Kararname ile Bala ilçesine bağlı Karakeçili Nahiyesinin Bahşılı Köyü Keskin ilçesinin Kırıkkale Nahiyesine bağlandı.

 

23.08.1941 tarihli Müşterek Kararname ile Keskin ilçesine bağlı Kırıkkale Nahiyesinde Belediye Teşkilatı kuruldu.

 

02.04.1942 tarihli Müşterek Kararname ile Ankara ili Kalecik ilçesine bağlı Konur Nahiyesinin merkezi Ağaylı Köyünden Sulakyurt Köyüne nakledildi.

 

08.08.1944 tarih ve 4642 sayılı kanunla Ankara iline bağlı Kırıkkale ilçesi kuruldu.

 

05.09.1944 tarihli Müşterek Kararname ile ilçenin sınırları belirlendi.

 

18.08.1953 tarihli Müşterek Kararname ile Ankara ili Kırıkkale ilçesine bağlı Beyobası Nahiyesinin merkezi Balışıh istasyonuna nakledildi ve Nahiyenin adı Balışıh olarak değiştirildi.

 

27.06.1957 tarih ve 7033 sayılı kanunla 01.04.1960 tarihinden geçerli ve merkezi Karabekir olmak üzere Kırıkkale ilçesi bünyesinde Delice ilçesi ve Kalecik ilçesi bünyesinde Sulakyurt ilçesi kuruldu.

 

03.02.1964 tarihli Müşterek Kararname ile Balışıh tren istasyonunun adı Balışeyh olarak değiştirildi.

 

21.06.1989 tarih ve 3578 sayılı kanunla Ankara ilinin Kırıkkale ilçesinde aynı adla il kuruldu. Yeni kurulan ile Ankara ilinin Delice, Keskin, Kırıkkale ve Sulakyurt ilçeleri bağlandı.

 

20.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla merkez ilçe bünyesinde Bahşılı, Balışeyh ve Yahşihan ilçeleri, Keskin ilçesi bünyesinde Çelebi ilçesi kuruldu.

 

20.05.1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla Ankara ilinin Bala ilçesi bünyesinde Karakeçili ilçesi kuruldu. Karakeçili ilçesi aynı kanunla Kırıkkale iline bağlandı.