Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Milli Emlak Hizmetleri

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 
 

1

Satış İşlemleri

A- Talep halinde

1- Talep dilekçesi  (Başvuru sahibinden)

İHALEYE GİRMESİ HALİNDE
2- Taşınmaz için yatırılacak Geçici Teminat Bedeli makbuzu
3- Nüfus Cüzdanı örneği
4- Tüzel kişi ise temsile yetkili olduğuna dair belge
5- Tüzel kişi ise imza sirküleri
6- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi

 
 

B- İdarece İhaleye çıkarılması halinde

İHALEYE GİRECEKLERDEN
1- Taşınmaz için yatırılacak Geçici Teminat Bedeli makbuzu
2- Nüfus Cüzdanı Örneği
3- Tüzel kişi ise temsile yetkili olduğuna dair belge
4- Tüzel kişi ise imza sirküleri
5- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi

 

2

Kiralama İşlemleri

A- Talep halinde

1- Talep dilekçesi  (Başvuru sahibinden)

İHALEYE GİRMESİ HALİNDE
2- Taşınmaz için yatırılacak Geçici Teminat Bedeli makbuzu
3- Nüfus Cüzdanı örneği
4- Tüzel kişi ise temsile yetkili olduğuna dair belge
5- Tüzel kişi ise imza sirküleri
6- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi

 
 

B- İdarece İhaleye çıkarılması halinde

İHALEYE GİRECEKLERDEN
1- Taşınmaz için yatırılacak Geçici Teminat Bedeli makbuzu
2- Nüfus Cüzdanı Örneği
3- Tüzel kişi ise temsile yetkili olduğuna dair belge
4- Tüzel kişi ise imza sirküleri
5- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi

 

3

İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri

A- Talep halinde

1- Talep dilekçesi  (Başvuru sahibinden)

İHALEYE GİRMESİ HALİNDE

2- Taşınmaz için yatırılacak Geçici Teminat Bedeli makbuzu

3- Nüfus Cüzdanı örneği

4- Tüzel kişi ise temsile yetkili olduğuna dair belge

5- Tüzel kişi ise imza sirküleri

6- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi

 
 

B- İdarece İhaleye çıkarılması halinde

İHALEYE GİRECEKLERDEN
1- Taşınmaz için yatırılacak Geçici Teminat Bedeli makbuzu
2- Nüfus Cüzdanı Örneği
3- Tüzel kişi ise temsile yetkili olduğuna dair belge
4- Tüzel kişi ise imza sirküleri
5- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi

 

4

Ecrimisil İşlemlerine İlişkin İtiraz ve Şikâyetlerin Karşılanması

1- İtiraz dilekçesi    

 

5

Trampa İşlemleri

1- Talep dilekçesi

2- Taşınmaz için yatırılacak Geçici Teminat Bedeli makbuzu

3- Nüfus Cüzdanı örneği

4- Tüzel kişi ise temsile yetkili olduğuna dair belge

5- Tüzel kişi ise imza sirküleri

6- Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi

 

6

Bağış İşlemleri

1- Talep dilekçesi