Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Personel

İDARİ PERSONEL

TEKNİK PERSONEL

İdareci

11

Mimar

2

Mak.Teknk.

2

Araştırma Gör.

-

İnş.Müh.

6

Elekt.Teknk.

4

Şef

1

Mak.Müh.

4

Tekniker

7

Ayn.Saymanı

-

Elektrik Müh.

1

Kadastro Teknk.

1

Uzman

1

Elekt. Elktronik Müh.

2

 Petro Kimya Tekn.

V.H.K.İ

24

Jeoloji Müh. (4/B Sözleşmeli)

1

Sürveyan

2

Ambar Memuru

-

Kimya Müh.

2

Teknisyen

10

Milli Eml.Uzmanı

1

Şehir Plancısı

-

 

 

Programcı

1

Harita Müh.

2

 

 

Bekçi

1

Ziraat Müh.

1

 

 

Hizmetli

1

Çevre Müh

3

 

 

Şoför

4

Diğer Müh

1

 

 

İşçi personel

8

 

 

 

 

Bilgisayar İşletmeni

4

 

 

 

 

4/B Sözleşmeli (İdr.Dstk.Görv.)

1

 

 

 

 

TOPLAM

58

 

25

 

28