Tesislerin Emisyon Ölçümleri Denetleniyor
Tesislerin Emisyon Ölçümleri Denetleniyor
12 Ekim 2018

            İl Müdürlüğümüz Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında tesislerde yapılan emisyon ölçümlerinin mevzuatlara uygun şekilde yapılıp yapılmadığının tespiti için denetimler yapılmaktadır.