İmar Barışı’nda Süre 6 Ay Uzatıldı
02 Ocak 2019

Bakanlığımızca uygulamaya konulan “İmar Barışı” düzenlemesinde başvuru süresinin 15 Haziran 2019, ödeme süresinin de 30 Haziran 2019’a kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (4.Mükerrer) yayımlanmıştır.