Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

 

NO

HİZMETİN ADI

Başvuruda İstenilen Belgeler

1

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvurusu

1-    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi,
2-   Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-   Güncel tarihli tapu kaydı. (Riskli binadaki hisse oranı ve bağımsız bölümü gösteren belge)
4-   Lisanslı firmadan alınan riskli bina tespit raporu inceleme formu
5-   Nüfus Müdürlüğünden alınacak tahliye ettiğine dair yeni adresini gösterir adres bilgileri raporu.
6-   Tahliye Taahhütnamesi.
7-   Bağlı bulunduğu belediyeden alınan yıkım yazısı.

2

Riskli Yapı Tespiti

1-    Lisanslı Firma Başvuru Dilekçesi.
2-    Malik Dilekçesi,
3-    Malikin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-    Malikin Tapu Fotokopisi.
5-    Riskli Yapı Tespit Raporu ve ekleri