Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kırıkkale Valiliği
Kırıkkale Valiliği
Müteahhitlik Yeterlilik Sistemi Gruplandırma İçin İstenen Belge Tablosu

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Ekleri için tıklayınız

Gruplar/İstenen Belgeler

A-B-C-D-E-F

G

H

Dilekçe

+

+

+

Oda Kayıt Belgesi

+

+

+

İmza Beyannamesi

+

+

+

Ticaret Sicil Gazeteleri

+

+

+

İmza Sirküsü

+

+

+

Başvuru Formu (Ek-1)

+

+

+

Ekonomik Ve Mali Yeterlilik Formu (Ek-2)

+

-

-

Banka Referans Mektubu (Ek-3)

+

+

-

Mesleki ve Teknik Yeterlilik Formu (Ek 4)

+

+

-

Sicil durum beyannamesi (Ek 5)

+

+

+

İş deneyim belgeleri

+

+

-

Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi (Ek-7)

+

+

+

Elverişli e posta adresi (KEP)

+

+

+

Dekont

+

+

+