Tıbbi Ve Patolojik Atıkların Bertaraf Ücretleri MÇK Toplantısı İle Belirlendi
19 Ocak 2018

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu; 19.01.2018 tarihinde Sayın Vali Yardımcısı Sait ÖZKILINÇ başkanlığında, 2018 yılı için tıbbi atıkların bertaraf ücreti, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ile yakıt özellikleri ve Mahalli Çevre Kurulunun 2018 yılı toplantı takviminin belirlenmesi, gündem maddeleri ile toplanmıştır.

Toplantı gündem maddeleri, Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili maddesinde yer alan kurum temsilcileri tarafından görüşülerek aşağıda yer alan 71-MÇK-2018/10 No’lu karar alınmıştır.

İl Mahalli Çevre Kurulu’nca alınan 71-MÇK-2018/10 sayılı karar için tıklayınız.