Sıfır Atık Projesi Odak Noktası Personellerin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Sıfır Atık Projesi Odak Noktası Personellerin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
12 Nisan 2018

            Bakanlığımız tarafından öncelikli olarak kamu kurumu binalarında başlatılan SIFIR ATIK Projesinin kısa zamanda tüm Türkiye’ye yayılması öncelikli hedeflerdendir. Proje ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedeflenmektedir.

            Bu amaçla, Valilik Konferans Salonunda, kamu kurumlarımızda Sıfır Atık Projesini yürütecek Odak Noktası personellere yönelik “SIFIR ATIK PROJESİ” bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir

            Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Uğur ATAR Odak Noktası olarak belirlenen personellere hitaben konuşma yapmış, daha sonra İl Müdür Yardımcımız Turgut ÜNAL Sıfır Atık Projesi hakkında sunum yapmıştır.

            Sunumdan sonra toplantıya katılanların soruları cevaplandırılarak toplantı sonlandırılmıştır.