KIRIKKALE ili MERKEZ, BAHSILIKESKIN, ilcesi Keskin ilçesi, Danacıobası Köyü ve Kayalaksolaklısı köyü Bahşılı ilçesi, Karaahmetli Köyü ve Küçüksarıkayalar Köyü mevkiinde ÇED OLUMLU
25 Nisan 2018
KIRIKKALE ili MERKEZ, BAHSILIKESKIN, ilcesi Keskin ilçesi, Danacıobası Köyü ve Kayalaksolaklısı köyü Bahşılı ilçesi, Karaahmetli Köyü ve Küçüksarıkayalar Köyü mevkiindeki DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılması planlanan Kırıkkale ili Taşkın Koruma Projeleri ve 71/2017-04, 2017/4 ve 2017/6 İzin Nolu Malzeme Ocakları projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup; KIRIKKALE Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de KIRIKKALE Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.