KIRIKKALE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.
17 Ağustos 2017
31.05.2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda “Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uygulamaları İlimizde yoğun bir şekilde devam etmektedir. .
Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Kısacası vatandaşımızın kendi rızaları ile evlerinin depreme dayanıklı olup olmadığını tespit ettirmesi ve depreme dayanıklı değilse yıkıp yeniden yaptırılmasını teşvik ederek vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır.
Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna olmaktadır.
Bugüne kadar İlimizde 6306 Sayılı Kanun kapsamında 942 adet yapı (1607 konut, 142 işyeri) riskli olarak tespit edilerek Müdürlüğümüzce onaylanmış, bunlardan 793 adedinin de yıkım işlemleri tamamlanmıştır.
Vatandaşlarımızın Risk tespitlerini yaptırarak daha sağlam ve daha modern yapılarda oturmalarını sağlamak amacıyla, yapılardaki hak sahiplerine finansal destek olarak 18 ay hibe kira yardımı (2017 yılı aylık kira tutarı 535 TL) veya kendi evini yaptıracak olanlara bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği verilmektedir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce, riskli yapı olarak tespit edilerek yıkımı gerçekleşen hak sahiplerine bugüne kadar toplam  5.121.367,14 TL. hibe kira yardımı ödenmiştir.
Ayrıca Kanun kapsamında, hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; Yönetmelik gereğince arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılarak arsa maliklerinin mağduriyeti de giderilmiştir. Bu zamana kadar Müdürlüğümüzce 16 adet riskli yapı için 91 adet malikin hissesinin satışı gerçekleştirilmiştir.

İlimizin 1.derece deprem bölgesi olması sebebiyle “Deprem Öldürmez Binalar Öldürür” gerçeği gözününde bulundurulduğunda gerek vatandaşlarımızın gerekse Belediyelerimizin bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Bu vesile ile 17 Ağustos Depreminin yıldönümünde  hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar rahmetle anıyoruz