KARAYOLLARI ŞUBE ŞEFLİĞİ 1/5000 NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI BAKANLIĞIMIZCA 19.08.2016 TARİHİNDE RE'SEN ONAYLANMIŞTIR.
25 Ağustos 2016

İlimiz Yahşihan İlçesi Doğanlık Mahallesi 1117 ada 57 ve 58 parsel numaralı taşınmazlar üzerine Karayolları Şube Şeflik Sahası yapılması amacıyla yaklaşık 2,7 ha'lık alanda hazırlanan ilave 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, Bakanlığımız Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2.maddesinin (ç) hükmü ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9.maddesi uyarınca re'sen onaylanmış olup, Müdürlüğümüzde 25.08.2016 tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Planlara herhangi bir itiraz olması durumunda Müdürlüğümüze başvurulacaktır. Kamuoyuna ilanen duyurulur.