İNŞAAT DENETİMLERİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
27 Ekim 2017

İlimizde yapılmakta olan inşaatların denetimi Müdürlüğümüz tarafından hız kesmeden devam ediyor. 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununda 2011 yılında yapılan değişiklikle tüm Türkiyede yapı denetim sistemi uygulamasına geçildi.Ülkemizin %92 sinin Deprem Bölgesi olduğu düşünüldüğünde, insanlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla depreme dayanıklı yapıların yapılmasının önem arzetmektedir. Bu amaçla tüm Türkiye'de uygulamaya konulan yapı denetim sistemi ile denetim mekanizmaları güçlendirilerek Depreme Dayanıklı yapıların yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla kurulan ve  İlimizde faaliyet gösteren yapı denetim firması sayısı 13 adettir. Mevcut yapılar yapı denetim firmaları tarafından denetlenmekte ve bu firmaların denetimi de İl Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.