İmar Barışı Toplantısı Düzenlendi
İmar Barışı Toplantısı Düzenlendi
20 Haziran 2018

            İl Müdürlüğümüzce düzenlenen İmar Barışı Toplantısına Sayın Valimiz M. İlker HAKTANKAÇMAZ, Sayın Vali Yardımcımız Sait ÖZKILINÇ, Tüm Muhtarlarımız,  Belediyelerimiz ve İl Özel İdare temsilcilerin katılımışlardır. Sayın Valimizin açılış konuşmasıyla başlayan toplantının devamında  İl Müdürümüz Uğur ATAR yaptığı konuşmada;

            İmar Barışı Yasasının 18 Mayıs da yayınlanan 7143 sayılı kanunla 3194 Sayılı İmar Kanuna eklenen geçici 16.madde İmar Barışı Düzenlendiğini,  6 Haziran Salı Günü Uygulama Esasları yayınlanarak, 8 Haziran Cuma Günü itibarıyla da  e-devlet üzerinde başvurular alınmaya başlandığı, İMAR BARIŞI'nın kısaca, İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesi olduğunu, Vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak amacında oluğu belirtmiştir.Ayrıca Türkiye’de yaklaşık 13 milyon yapı bu düzenleme ile kayıt altına alınarak ekonomiye değer katacağını belirtmiş, Bu Kanun ile;

            »İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

            »Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

            » İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

            » Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir

            İmar Barışından 31.12.2017 tarihinden önce yapılan tüm yapılar bu kanundan yararlanacak olup  başvuru süresi 31.10.2018 de sona ermektedir.Yapı kayıt bedellelleri  ise 31.12.2018 tarihine kadar ödenebilecektir.

            Diğer büyük avantajlarından biride hazine arazisi ve belediye arazilerinde yapıları bulunan vatandaşlarımızda yapı kayıt belgesi alarak söz konusu araziyi de rayiç değer üzerinden satın alabilecekler.

            Başvurular e-devlet üzerinden yapı sahipleri tarafından yapılacak, birinci kısımda kimlik bilgileri ikinci kısımda ise taşınmazın yüzölçümü, m2 rayiç değeri, yapı sınıfı, aykırılığının tanımı ve yapının alanı ile iki adet fotoğraflar yapı kayıt başvurusu tamamlanacaktır.”  diyerek toplantı sona ermiştir.