İmar Barışı Değerlendirme Toplantısı
İmar Barışı Değerlendirme Toplantısı
28 Haziran 2018

            28.06.2018 tarihinde İl Müdürümüz Uğur ATAR başkanlığında, İl Defterdarı İbrahim BAYRAKTAR, Milli Emlak Müdür V. Osman Bilgehan ASLAN, İl Kadastro Müdürü Murat BERK ve teknik personeli Mustafa ÖZDEMİR, İl Özel İdare İmar Müdürü Uğur ŞEN, Orman İşletme Müdürlüğü temsilcisi Melek KARAKAY, İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğü temsilcileri Turhan BİÇER ve Mikail DEDEBALI, İl Müdür Yardımcımız Mustafa KARAGÖZ ve İmar Şube Müdür V. Turan TEKİNAY’ın katılımları ile 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi uyarınca ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin konunun değerlendirilmesi toplantısı yapılmıştır.