Entegre Çevre Bilgi Sistemi Çalışmalarına İlişkin Duyuru
25 Nisan 2018

27-28-29.04.2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Entegre Çevre Bilgi Sisteminin yayına alınması çalışmaları sırasında online.cevre.gov.tr adresi 3(üç) gün süre ile kullanılamayacaktır.  Dolayısıyla, bu süre içerisinde Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulamasına da erişim sağlanamayacaktır.

Bu kapsamda 27-28-29.04.2018 tarihlerinde MoTAT kullanımının kısıtlı olması nedeniyle bu tarihlerde gerçekleştirilecek atık taşıma işlemlerinin bahse konu erişim kısıtı göz önünde bulundurularak planlanması gerekmektedir.

Diğer taraftan söz konusu tarihlerde, 27.04.2018 tarihi öncesinde Atık Yönetim Uygulaması üzerinden oluşturulmuş taşıma taleplerine ait TKN ve TDN numarası ile atık yükleme işlemi gerçekleştirilebilecektir. Ancak (27-28-29.04.2018 tarih aralığında) BON bilgisinin atık işleme tesisi tarafından görüntülenememesi nedeniyle boşaltma işlemi bu tarihlerde MoTAT üzerinden gerçekleştirilemeyecektir. Atık Yönetim Uygulamasına erişim sağlanmasıyla beraber araç üzerinde yüklü atığın MoTAT üzerinden boşaltma işlemi en erken 30.04.2018 tarihinde sağlanabilecektir.

TKN, TDN ve BON bilgisi taraflarca bilinen taşıma işlemleri için atık taşıma işlemleri MoTAT üzerinden gerçekleştirilebilecek ve süreç içerisinde yüklü aracın konum ve zaman bilgisi Atık Yönetim Uygulaması üzerinden kayıt altına alınmaya devam edecektir.