Delice İlçesi Yaylayurt Köyü İskân Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı Ve Tapu Dağıtım Töreni
DELİCE İLÇESİ YAYLAYURT KÖYÜ İSKÂN ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE TAPU DAĞITIM TÖRENİ
02 Nisan 2018

            Bakanlığımız tarafından Kırıkkale İli Delice İlçesi Yaylayurt Köyünde heyelan afeti nedeni ile hak sahibi kabul edilen 6 aileye 1984-1986 yılları arasında, 5 aileye de 1993-1996 yılları arasında toplam 11 afet konutu yapılarak teslim edilmiştir. Yaylayurt Köyünde afete maruz kalmayan diğer ailelerin talepleri doğrultusunda 5543 Sayılı İskân Kanunu’nun 16. Maddesi hükmü gereği Yaylayurt köyü Bakanlığımızca 2010 yılında Arazi ve İskan Etüt-Proje Programına alınarak, Delice Kaymakamının başkanlığında kurulan Mahalli İskan Komisyonunca 17 aile hak sahibi kabul edilmiştir.

            Hak sahibi kabul edilen 17 ailenin nakilleri için yeni yerleşim yeri olarak köy sınırı içerisinde belirlenen taşınmaz için Müdürlüğümüzce hazırlanan İmar Planı ve İmar Uygulamalarının İl Genel Meclisince de onaylanmasına müteakip oluşturulan parsellerin tescilleri sağlanarak hak sahipleri adına tapuları çıkartılmıştır.

            Bakanlığımızca, konutların tamamlanmasını takip edecek 24. ayın sonunda ilk taksiti başlanmak, 10 yılda eşit taksitlerde ödenmek üzere yıllık %2 faizle her aileye 70.000,00.- TL konut kredisi vermek üzere 2018 Yılı Yatırım Programına alınmıştır.

            Delice İlçesi Yaylayurt Köyünde Müdürlüğümüzce yapılacak iskân uygulaması ile ilgili 02/04/2018 tarihinde 17 aile temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı yapılarak, Müdür Yardımcımız Mustafa Karagöz tarafından iskân konutlarının inşa edileceği yeni parsellerine ait tapuları teslim edilmiştir. Hak sahibi aileler İl Özel İdaresinden ruhsatlarını almalarına müteakip KEYY (Kendi Evini Yapana Yardım) metodu ile Bakanlığımızdan sağlanan TİP-8 (16 aile) ve TİP 11(1 aile) projelerine göre Müdürlüğümüzün gözetimi ve teknik desteğinde inşaatlarına başlayacaklardır.