2017 YILI TIBBI ATIK BERTARAF ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA ÖN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
10 Ocak 2017

Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Atık Üreticileri ile Bertaraf eden kuruluş temsilcileri ile toplantı yapılmış olup, Mahalli Çevre Kurulunda görüşülecek olan 2017 Yılı Tıbbı Atık Bertaraf Ücretinin belirlenmesi ve Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanın atıkların bertarafı konusunda sunum yapılmıştır.