2011 YILI ÖNCESİ YAPILARIN ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU SÜRESİ 01/01/2020 YILINA ERTELENMİŞTİR
28 Nisan 2017

Mevcut Binalar İçin 02 Mayıs 2017 Yılında yürürlüğe girmesi gereken Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu, 01/01/2020 Tarihine ertelenmiştir. Ayrıca bina sahipleri tarafından yaptırılan dış cephe yalıtımı ile ilgili olarak da bina yönetimi ile yüklenici arasında sözleşme yapılarak yükleniciye Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.  Bu kapsamda 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin bazı maddeleri, 28/04/2017 tarih ve 30051 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değiştirilmiştir. İlgili Yönetmeliğin 2.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(8) Mevcut binalarda gerçekleştirilecek ısı yalıtımı faaliyetinden önce uygulayıcı firma ile bina sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yetkili kişi arasında asgari hüküm ve şartları Ek-9’da yer alan sözleşme düzenlenir.” denilmektedir.

İlgili Yönetmelik ve Eklerine Resmi Gazete —  Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Linkinden ulaşabilirsiniz.